رعایت ضابطه عقلایی نقد و تحقیق در نگاهی به حماسه حسینى
61 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » زمستان 1381 - شماره 12 »(12 صفحه - از 152 تا 163)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«نگاهی به حماسه حسینی» نام کتابی است در نقد کتاب «حماسه حسینی» شهید مطهری که ناقد در آن به نقد سندی و دلالی بعضی از مباحث استاد شهید می‏پردازد. ضابطه عقلی و عقلایی تحقیق و نقد اقتضا می‏کند که فرد محقق هر مطلبی را که می‏گوید یا می‏نویسد، چه در مقام بیان نظریه خود باشد و چه در نقد مطالب دیگران، کاملاً مورد دقت و بررسی قرار دهد؛ اگر برهان عقلی است، مقدمات آن را بررسی کند که آیا همه مقدمات آن از یقینیات (بدیهی یا منتهی به بدیهیات) است یا خیر؟ زیرا اگر بعضی از مقدمات آن از وهمیات یا مظنونات یا حتی مشهورات و مقبولات باشد، نمی‏توان به عنوان برهان قطعی به آن اتکا یا استدلال کرد، و اگر مطلبی را که بیان می‏کند تاریخی و نقلی است، سند، دلالت و معارض نداشتن آن را بررسی کند. دقت کند که آیا از متواترات یا اخبار محفوف به قراین قطعی است که بتوان به عنوان نقل قطعی به آن استدلال کرد و یا از اخبار آحاد است؟ و اگر از آحاد است بررسی کند که راویان آن ثقه و سند آن معتبر است یا خیر؟ زیرا اگر سند آن معتبر نباشد، نمی‏توان از مدلول آن به عنوان یک واقعیت تاریخی به صورت قطعی خبر داد و برای اثبات مدعای خود یا نفی و نقد مطالب...