پژوهشی دیگر در تفسیر القمى
67 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1383 - شماره 19 و 20 »(17 صفحه - از 218 تا 234)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفسیر القمّی دو جلد است1 و تمام سوره‏های قرآن را در بر دارد؛ ولی در هر سوره، برخی آیات را به صورت گزینشی و مزجی تفسیر کرده و از برخی بدون تفسیر گذشته است. این تفسیر عمدتاً با استناد به روایات، به تفسیر آیات پرداخته است و از این روی آن را از تفاسیر مأثور و روایی به شمار آورده‏اند؛2 ولی با توجه به اینکه اجتهادهایی از موءلف نیز در آن دیده می‏شود، می‏توان آن را تفسیر اجتهادی ـ روایی یا روایی ـ اجتهادی نامید. این تفسیر یکی از قدیمی‏ترین تفاسیر شیعه است و منبعی روایی برای جوامع تفسیری شیعه، مانند تفسیر برهان و نور الثقلین، و تفاسیر اجتهادی ـ روایی شیعه، مانند تفسیر صافی و کنز الدقائق و تفاسیر اجتهادی جامعِ شیعه مانند تفسیر مجمع البیان و حتی برخی از تفاسیر اجتهادی قرآن به قرآن، مانند المیزان است. در برخی از آن تفاسیر، مانند تفسیر برهان، تمام این تفسیر آمده است. این تفسیر دارای نسخه‏های خطی متعددی است و از سال 1313 هجری قمری به بعد چندین بار چاپ شده است. یک نسخه آن در همان سال و نسخه دیگر آن با اندراج تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) در حاشیه آن در سال 1315 هـ. ق چاپ شد و بار دیگر همراه با تقریظ مختصری از آقا بزرگ طهرانی و مقدمه و تصحیح سید طیب موسوی جزائری با ملاحظه چهار نسخه آن، در سال 1404 هـ. ق در قم طبع و...