حکم پوتین راجع به تقسیم روسیه به مناطق هفتگانه
56 بازدید
محل نشر: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز » پاییز 1379 - شماره 31 »(2 صفحه - از 163 تا 164)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی