تأملی در بررسی های ذهبی درباره سه تفسیر (مرآة الانوار، صافی، حقائق التفسیر)
54 بازدید
محل نشر: طلوع » زمستان 1383 - شماره 12 »(26 صفحه - از 175 تا 200)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ذهبی تمام تفسیر‌های شیعه را تفسیر به رأی مذموم بشمار آورده و شیعه را به اموری مانند تعطیل عقل در تفسیر و تحریف قرآن متهم کرده است وی شش کتاب از کتاب‌های تفسیری شیعه را مورد بررسی قرار داده و در بررسی‌های خود مطالبی غیر علمی و قابل تأمل ارائه نموده است. ایشان مرآة‌الانوار را در شمار مهم‌ترین تفاسیر شیعه ذکر کرده است و حال آن‌که هیچ شیعه‌ای آن را از تفاسیر مهم خود نمی‌داند؛ این تفسیر بخش اندکی از قرآن را در بر دارد و آن مقدار هم مخلوط مانده و فقط مقدمة آن به چاپ رسیده است. ایشان تمام روایاتی را که فیض در تفسیر صافی از اهل بیت‌(ع) نقل کرده است، در بررسی«حقائق التفسیر» گفته است: بیشتر آن‌چه در این تفسیر از امام صادق(ع) روایت شده از افترائات شیعه بر او است و حال آن‌که نه تنها شاهد و دلیلی بر آن وجود ندارد بلکه مطابقت نداشتن عقائد شیعه با مطالبی که در این کتاب از امام صادق(ع) نقل شده دلیل آشکار بر بطلان آن مدعا است در این مقاله سخنان و دیدگاه‌های ذهبی دربارة شیعه و سه تفسیر یاد شده کالبد شکافی و نقد می‌شود. واژه‌های کلیدی: ذهبی، مفسران نخستین، تفاسیر شیعه، مرآةالانوار، تفسیر صافی، حقائق‌‌التفسیر...